1. Cel zawodów:
  • Popularyzacja szachów wśród dzieci i rodziców.
  • Podniesienie umiejętności gry w szachy i zdobycie kategorii szachowych.
 2. Organizatorzy:
  • Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku,
   tel. 884 080 800,
   e-mail: kontakt szkolkaszachowa.pl
  • KSz Jagiellonia Białystok
   e-mail: kontakt kszjagiellonia.pl
  • Sędzia główny – Jarosław Galej
   e-mail: jarek szkolkaszachowa.pl
  • Sędzia techniczny – Rafał Roszkowski
   e-mail: rafal szkolkaszachowa.pl
 3. Termin i miejsce:
  • 23-24.03.2019 r.
  • 23.03.2019 r. rundy I-V (początek I rundy godzina 11:00)
  • 24.03.2019 r. rundy VI-IX (początek VI rundy godzina 9:30)
  • Stadion Miejski w Białymstoku, Strefa Mieszana/Recepcja Zawodników wjazd i bezpłatny parking od ul. Ciołkowskiego
 4. Zgłoszenia:
  • Wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej turniejszachowy.pl do 21 marca 2019 r.
 5. Prawo uczestnictwa:
  • LIMIT MIEJSC – 80 UCZESTNIKÓW
  • Dzieci bez względu na wiek i posiadaną kategorie szachową. Rodzice grających w turnieju dzieci. Do gry mogą zostać także dopuszczeni dziadkowie i babcie uczestników turnieju.
 6. Wpisowe:
  • Płatne wraz ze zgłoszeniem zawodnika do 21 marca 2019 roku przelewem bankowym lub płatnościami internetowymi (Przelewy24) wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej mm6.bialystok.pl/rejestracja.
  • Wysokość wpisowego wraz z opłatą klasyfikacyjno-rankingową wynosi:
   1. do 20 marca 2019 – 50 zł (w tym wliczona opłata klasyfikacyjno-rankingowa)
   2. w dniu 21 marca 2019 – 75 zł (w tym wliczona opłata klasyfikacyjno-rankingowa)
 7. System rozgrywek:
  • Jedna grupa turniejowa dla wszystkich uczestników.
  • System szwajcarski na dystansie 9 rund.
  • Tempo gry: po 15 minut na całą partię i dodatkowo po 15 sekund na każdy ruch od początku partii.
  • Możliwość uzyskania V i IV kategorii szachowej.
  • Kojarzenie komputerowe programem ChessArbiter Pro publikowane na chessarbiter.com
  • W przypadku równej liczby punktów o kolejności miejsc decydują kolejno:
   średni Buchholz, pełny Buchholz, progresja, liczba zwycięstw.
  • Obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach.
 8. Nagrody:
  • Puchary za zajęcie miejsc I-VI w klasyfikacji generalnej.
  • Puchary za zajęcie miejsc I-III w kategorii dziewczynek.
  • Puchar dla najlepszej Mamy i Taty turnieju.
  • Statuetka dla każdej osoby która zdobędzie lub podniesie kategorię szachową.
  • Nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej.
  • Medale, dyplomy, słodkie upominki i NIESPODZIANKI dla każdego uczestnika turnieju.
  • Losowanie nagród specjalnych wśród wszystkich uczestników w trakcie ceremonii zakończenia turnieju.
 9. Uwagi dodatkowe:
  • Warunkiem otrzymania nagród jest obecność na uroczystym zakończeniu. Z powodów organizacyjnych nagrody nie będą wydawane osobno ani przed ani po zakończeniu turnieju. Przewidujemy możliwość przekazania nagród w późniejszym terminie jedynie poprzez nauczycieli i instruktorów szachowych.
  • Uczestników (dzieci) obowiązuje zmiana obuwia. Wymagane jest obuwie z czystą jasną podeszwą (jak na salę gimnastyczną) lub kapcie.
  • W trakcie zawodów dzieci pozostają pod opieką rodziców/opiekunów.
  • W sprawach nieujętych w regulaminie turnieju lub Kodeksie Szachowym decyduje sędzia główny.
  • Akceptując regulamin uczestnik turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju oraz publikacji jego wyników.
  • Akceptując regulamin uczestnik turnieju oraz osoby towarzyszące wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w ogólnopolskich i lokalnych mediach i na stronach internetowych oraz profilach społecznościowych organizatorów (np. do pamiątkowych galerii zdjęć z imprezy).

Dane rejestrowe organizatora:

Stowarzyszenie Szkółka Szachowa w Białymstoku
KRS 0000511338
NIP 5423237953
REGON 200859934

Siedziba i biuro obsługi klienta:

ul. Kalinowa 11 lok. U-3
15-809 Białystok

Odstąpienie od umowy:

Art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827) mówi, że kiedy mamy do czynienia z transakcjami internetowymi dotyczącymi wydarzeń sportowych, rozrywkowych lub kulturalnych z oznaczonym terminem – konsument nie posiada prawa odstąpienia od umowy. Sprzedający nie ma w takim przypadku obowiązku zwrotu pieniędzy.

Reklamacje:

Wszystkie reklamacje należy kierować do organizatora drogą mailową na adres kontakt@szkolkaszachowa.pl w ciągu 7 dni od zakończenia turnieju. Organizator poinformuje osobę zgłaszającą reklamację o wyniku postepowania reklamacyjnego najpóźniej 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

884 080 800

Telefon

kontaktszkolkaszachowa.pl

Email

szkolkaszachowa.org

WWW

fb.com/szkolkaszachowa

Fanpage